Competition | SecureTech Congress

Competition

SecureTech Awards

Awards Ceremony

18th April 2018, 7 P.M., The Sheraton Warsaw Hotel

At the ceremony SecureTech & Big Data Night, prizes will be awarded at the SecureTech Awards competition.

The SecureTech Awards competition has the goal of popularising personalities and ventures which in a significant way have influenced the promotion of solutions, serving cybersecurity in Poland. The awards are directed to both representatives of the business sector and administration, who through their successful projects, using innovative solutions and strategies, have an impact on the development of the cybersecurity sector in Poland.

The prizes are awarded by an independent Competition Jury, consisting of representatives of a wide spectrum of topics, with high recognition in the Polish sector, which influences on the objectivism of the winners.

Submit nomination to Competition SecureTech Awards
Choose category and justify

Registration to the Competition can be sent until the date of 07.03.2018
Individual cost for submission in one category: PLN 1395 + 23% VAT

SecureTech Future

Kategoria skierowana do prekursorów innowacyjnych rozwiązań, promujących prototypy oraz wyznaczających trendy i tworzących nowatorskie rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa zwiększających tym samym świadomość użytkowników cyberprzestrzeni

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


SecureTech Work Places

Kategoria skierowana do organizacji oraz firm dbających o bezpieczne miejsce pracy; zapewniających efektywną i bezpieczną pracę zdalną oraz w miejscu pracy na własnych urządzeniach

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


SecureTech Project

Kategoria skierowana dla najlepszych projektów cyberbezpieczeństwa, zapewniających kompleksowe i funkcjonalne rozwiązania i techniki systemów bezpieczeństwa

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znaków


SecureTech Best Practice

Kategoria promująca niestandardowe działanie na rzecz najlepszych praktyk i zachowań oraz kampanii; nagradzane zostaną wszelkie rozwiązania lub regulacje umożliwiające poprawę bezpieczeństwa obywateli

Wyróżnienie za: (Wymagane) max: 300 znaków

Uzasadnienie: (Wymagane) max: 2000 znakówSecureTech FutureSecureTech Work PlacesSecureTech ProjectSecureTech Best Practice

Zgłoszeniodawca

Imię i nazwisko:
Adres email:
Firma:
Telefon:
Stanowisko:
 

Dane do faktury

Nazwa firmy:
Imię i nazwisko:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
NIP:
Regon:
Adres email:
Telefon:

Opcje wysyłki faktury:

Dane do wysyłki faktury: (jeżeli są inne niż dane do faktury)

Imię i nazwisko:
Nazwa firmy:
Ulica:
Nr. domu:
Nr. lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Adres email:

Skąd dowiedziałeś/aś się o konkursie:

Kontakt telefoniczny z konsultantemNewsletterMedia społecznościowe (jakie?)Portale internetowe (jakie?)Radio (jakie?)Inne (jakie?)

Regulamin konkursu SecureTech Awards
Zgłoszenia do konkursu należy nadesłać do dnia 07.03.2018 r.
Potwierdzam zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu Konkursu
Wyrażam zgodę na używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Upoważniamy firmę MM Conferences SA do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych, networkingu pomiędzy uczestnikami Wydarzenia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym innym uczestnikom Wydarzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

Follow our event